• Beauty Beauty
  • Community Community
  • Opportunity Opportunity

Juridische Verklaring


Geen toestemming
Behalve zoals uitdrukkelijk hierboven bepaald, mag niets hierin worden geïnterpreteerd als stilzwijgende toestemming, uitsluiting of anderszins vergunning of rechten te ontlenen aan enig octrooi, handelsmerk, auteursrecht of andere eigendomsrechten of industrieel recht van Nutrimetics, haar dochtermaatschappijen of derden (waaronder Vita Nova Cosmetics BV).

Gebruik van door u verstrekte informatie 
Alle door jou aan Vita Nova Cosmetics BV gegeven informatie, waaronder feedback, gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en/of dergelijke, wordt niet beschouwd als vertrouwelijk. Al deze bijdragen worden beschouwd als eigendom van Vita Nova Cosmetics BV en jouw bijdrage van informatie kan door Vita Nova Cosmetics BV beschikbaar worden gesteld aan een ieder die hier belang bij heeft. Vita Nova Cosmetics BV is niet aansprakelijk voor gebruik of openbaarmaking van dergelijke informatie. Indien wettelijk vereist heeft Vita Nova Cosmetics BV geen verplichting om dergelijke informatie vertrouwelijk te houden en is zonder enige beperking vrij om deze te reproduceren, te gebruiken, te publiceren en/of te delen met anderen. Vita Nova Cosmetics BV mag vrijelijk elk idee, concept, kennis of techniek gebruiken uit dergelijke informatie voor elk mogelijk doeleinde, inclusief, maar niet beperkt tot, ontwikkelen, produceren en vermarkten van producten, die anders afhankelijk zijn van dergelijke informatie.
 
Vita Nova Cosmetics BV verneemt graag uw opmerkingen en suggesties over de website en haar producten, maar zal u niet proberen over te halen vertrouwelijke of geoctrooieerde ideeën, suggesties, materialen of andere informatie met betrekking op het ontwikkelen, ontwerpen, herontwerpen, wijzigen, produceren of verhandelen van haar producten of nieuwe producten te verstrekken. Door informatie te verstrekken, staat u toe dat Vita Nova Cosmetics BV deze informatie mag publiceren, gebruiken of opnemen in haar concepten voor Nutrimetics producten zonder aansprakelijkheid.
 
Privacyverklaring
Anders dan voor de mogelijke toekomstige communicatie met betrekking tot Nutrimetics producten zullen wij ervoor zorgen dat we geen gedetailleerde persoonsgegevens gebruiken voor enig ander doel. Evenmin zullen wij deze beschikbaar stellen voor enig ander doel.
 
Disclaimers
Vita Nova Cosmetics BV publiceert informatie op haar site als service voor haar bezoekers. De product informatie van Nutrimetics wordt enkel verstrekt voor informatieve doeleinden. Vita Nova Cosmetics BV streeft naar juiste en tijdige weergave van informatie. Het kan echter voorkomen dat deze onbedoeld technische of feitelijke onnauwkeurigheden of typografische fouten bevat. Wij behouden ons het recht voor om correcties en wijzigingen uit te voeren aan de Website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. Het kan voor komen dat producten van Nutrimetics op de Website staan die niet in jouw regio verkrijgbaar zijn. Vita Nova Cosmetics BV beweert niet dat de informatie op de Website aangepast is aan jouw regio of dat de producten zoals beschreven op de site, verkrijgbaar zijn in jouw regio. Hoewel Vita Nova Cosmetics BV er alles aan doet om de producten en kleuren zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, hangt de getoonde kleur van de producten onder andere ook af van de monitor van de bezoeker. Vita Nova Cosmetics BV kan dan ook niet garanderen dat de werkelijke kleuren van producten worden weergegeven.
 
Het is mogelijk dat sommige software die kan worden gedownload van de site is onderworpen aan overheidscontrole op uitvoer en/of andere beperkingen. Door het bezoeken en gebruiken van onze site, erken je deze beperkingen en stem je ermee in dat deze niet van toepassing zijn.
 
Vita Nova Cosmetics BV geeft geen garantie op elke Vita Nova Cosmetics BV websites waar een bezoeker naar toe wordt geleid of gehyperlinked. Hyperlinks zijn uitsluitend voor het gemak van de bezoeker gemaakt en Vita Nova Cosmetics BV geeft geen garantie af met betrekking tot de nauwkeurigheid, beschikbaarheid, geschiktheid of de veiligheid van informatie in een dergelijke niet-Vita Nova Cosmetics BV site.
 
Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de site het is voor eigen risico. Vita Nova Cosmetics BV en de gelieerde ondernemingen wijzen bij voorbaat alle klachten af ten aanzien van garanties, beweringen en aantekeningen, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de informatie die toegankelijk is vanaf of via de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle expliciete en impliciete garanties, zoals namen, verkoopbaarheid, die inbreuk maken op de geschiktheid voor een bepaald doel. Vita Nova Cosmetics BV en de gelieerde ondernemingen bieden geen garantie dat de site vrij is van virussen, bugs of andere schadelijke componenten. Vita Nova Cosmetics BV en de gelieerde ondernemingen bieden geen garantie dat de werking van de site ononderbroken is of vrij van fouten of dat fouten zullen worden ontdekt of gecorrigeerd. Vita Nova Cosmetics BV en gelieerde ondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de verstrekte informatie van de site. Vita Nova Cosmetics BV en gelieerde ondernemingen zijn niet verplicht om haar site te updaten of te wijzigen qua inhoud of te coderen. Vita Nova Cosmetics BV is niet aansprakelijk voor het nalaten om dergelijke informatie bij te werken. Het is je eigen verantwoordelijkheid om alle informatie van de site te controleren voordat je er gebruik van maakt.
 
In geen geval zal Vita Nova Cosmetics BV of haar gelieerde ondernemingen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade of enige andere schade van welke aard ook, die voortvloeit uit welke oorzaak dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van gebruik, winstderving, verlies van gegevens, of enige andere vorm van schade, materiële of immateriële aard, of vermoedens van contract, onrechtmatige daad of anderszins, voortvloeiend uit of in enig opzicht verband te brengen met het gebruik of de prestaties van de informatie afkomstig van of via de site.
Vita Nova Cosmetics BV behoudt zich het recht voor om de toegang tot de site in te trekken of de diensten en producten beschreven in de site te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te herzien.
 
Vita Nova Cosmetics BV kan ten allen tijde de bepalingen en voorwaarden genoemd in deze algemene voorwaarden herzien. Je bent gebonden aan alle herzieningen en we raden je aan om regelmatig deze pagina te bezoeken om de huidige voorwaarden die van toepassing zijn op jouw gebruik van de site te bekijken.
 
De ongeldigheid van enige voorwaarde of bepaling in deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de uitvoerbaarheid van die gedeelten van de algemene voorwaarden afgedwongen door toepassing van de wet.